Sekwencjonowanie całego eksomu (ang. whole-exome sequencing, WES) ma potencjał w zakresie wykrywania mutacji nowotworowych i zarodkowych, ale przydatność diagnostyczna u dzieci z guzami litymi wciąż nie jest znana. Celem badania, którego wyniki uk...