Eribulina jest stosowana jako lek trzeciego rzutu w terapii raka piersi. Kolejne badania wykazują jej aktywność i dobrą tolerancję w zaawansowanych lub przerzutowych mięsakach tkanek miękkich- lipopsarcoma i leiomyosarcoma. W The Lancet opublikowa...