Chemioterapia jest standardowym postępowaniem w zaawansowanym raku żołądka. W „The Lancet”opublikowano badanie, którego autorzy postawili sobie pytanie: Czy dodanie gastrektomii do chemioterapii poprawia przeżywalność pacjentów z zaawansowanym rak...