Czerniak jest piątym co do częstości rakiem w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie doniesienia wskazują na zwiększenie częstości występowania tego nowotworu wśród młodych kobiet. Wśród kobiet poniżej 50 r.ż. z czerniakiem złośliwym, osoby zdiagnozowan...