Nudności i wymioty są jednym z najczęstszych i najbardziej obniżających komfort życia działań niepożądanych chemioterapii. W leczeniu objawowym stosuje się m.in. glikokortykosteroidy czy ondansetron. Ten drugi zyskuje bezpośredniego konkurenta w p...