Dotychczasowe badania nie sprawdzały związku i jakości dowodów na występowanie raka kolczystokomórkowego skóry (cutaneous squamous cell carcinoma cSCC). Dodatkowo brak jest analizy aktualnych czynników ryzyka i ich wpływu na wyniki odległe. W JAMA...