Zwiększone ryzyko występowania nowotworów jest jednym z nagroźniejszych, obok zakażeń, powikłań leczenia immunosupresyjnego. Zwiększone ryzyko zgonu i skomplikowana struktura jego przyczyn w tej grupie utrudnia jednak podanie dokładnych danych epi...