Ostatnio pojawiły się wyniki dużych badań z randomizacją dotyczących terapii łączących docetaksel lub bisfosfoniany ze standardem opieki w hormonowrażliwym raku prostaty. Jak wygląda ocena tego postępowania w metaanzalizie? W ramach tej pracy, któ...