Rak brodawkowaty nerki stanowi od 15 do 20 proc. raków nerkowokomórkowych. To heterogenna grupa, na którą składają się m.in. guzy o powolnym przebiegu lub wieloogniskowe i pojedyncze z agresywnym, wysoce śmiertelnym fenotypem. Nadal brak jest skut...