TG4010 jest to zmodyfikowany wirus krowianki Ankara z ekspresją MUC1 oraz Il-2. W poprzednim badaniu TG4010 w połączeniu z chemioterapią wykazał aktywność w niedrobnokomórkowym raku płuca. Wartość bazowa dla CD16, CD56, CD69 – potrójnie doda...