Rak pęcherza moczowego jest częstą chorobą. Pomimo wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, wciąż wiele przypadków choroby wynika z narażenia na substancje kancerogenne w miejscu pracy Celem badania, ...