W przeciwieństwie do wytycznych, rezonans magnetyczny (MRI) piersi jest coraz powszechniej stosowany w przedoperacyjnej ocenie u kobiet z rakiem sutka. Podczas gdy istniejąca literatura wskazuje na małą korzyść MRI u większości pacjentów, potencja...