Rak przewodowy in situ jest obecnie leczony poprzez wycięcie, radioterapię, terapię hormonalną i adiuwantową – zazwyczaj tamoksifen. Postuluje się, że inhibitory aromatazy będą bezpieczniejsze i bardziej skuteczne.
W ramach badania 3 ...