Pomysł na darmowe leki dla seniorów na razie bardziej dzieli niż łączy. Dlaczego przywilejem mają być objęte wszystkie osoby powyżej 75 roku życia, skoro nie jednemu renciście w młodszym wieku nieraz ciężej związać koniec z końcem? Dlaczego prawo ...