Patolodzy i radiolodzy spędzają lata na nabywaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do prawidłowej oceny obrazów. Duże zainteresowanie wśród naukowców wzbudza rozwój tego procesu oraz cechy i właściwości obrazu krytyczne dla dokładnego rozpo...