Margines obwodowy to najmniejsza odległość pomiędzy promieniem zasięgu guza a obwodowym brzegiem resekcji ocenianej mikroskopowo. Margines musi być jak najmniejszy, ale nie może być zbyt mały – czy istnieje zatem złoty środek? Właśnie opubli...