Uważa się, że w leczeniu pierwszego rzutu rozsianego raka piersi skuteczne mogą okazać się doustne fluoropirymidyny, które pozwalają uniknąć poważnych działań niepożądanych. Niestety brak jest dowodów w piśmiennictwie na zastosowanie tej grupy w t...