Nanoliposomalny irinotekan wykazał aktywność w badaniach drugiej fazy u pacjentów z przerzutowym rakiem przewodowym trzustki leczonych wcześniej terapią opartą na gemcytabinie W badaniu trzeciej fazy, którego wyniki ukazały się na łamach czasopism...