Nowe badanie sugeruje, że stosowanie terapeutycznej hipotermii w leczeniu pacjentów z wewnątrzszpitalnym lub pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia i rytmami nie do defibrylacji zwiększa szanse przeżycia bez ubytków neurologicznych. Retrospektywne b...