Prowadzone dotychczas badania z wykorzystaniem archiwalnych próbek nowotworowych wykazały, że badanie ekspresji genu może zapewnić klinicznie użyteczną informację prognostyczną. Jednak to dopiero prospektywnie przeprowadzone badania w jednolicie l...