Cabozantinib jest doustnym, małocząsteczkowym inhibitorem kinazy tyrozynowej skierowanym przeciwko receptorowi naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (vascular endothelial growth factor receptor – VEGFR) oraz MET i AXL, z których każdy j...