Pooperacyjna hemitorakalna radioterapia jest wykorzystywana w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, ale nie ma randomizowanego badania oceniającego jej skuteczność. W badaniu opublikowanym w The Lancet Oncology, oceniono wpływ dużych dawek ...