W 5 opublikowanych randomizowanych badaniach klinicznych stosowanie radioterapii ze zwiększoną dawką promieniowania w przypadku raka prostaty zaowocowało poprawą kontroli biochemicznej oraz w zakresie wielkości guza. Jednak wciąż istnieje zbyt mał...