Kombinacja przeciwciała monoklonalnego anty-VEGF lub anty-EGFR z chemioterapią wykazała aktywność kliniczną u pacjentów z rozsianym rakiem okrężnicy i odbytnicy. Jednakże, połączenie anty-VEGF i anty-EGFR z chemioterapią w leczeniu pierwszego rzut...