Urząd do Spraw Żywności i Leków USA (FDA) poszerzył ostatnio wskazania leku immunologicznego nivolumabu (Opdivo) produkowanego przez Bristol-Myers Squibb Co. O dodatkowych wskazaniach dla leku u pacjentów z dodatkowymi typami zaawansowanego raka p...