Twierdzenie, że w wydychanym powietrzu mogą znajdować się biomarkery, które sugerują występowanie konkretnego schorzenia (w tym choroby nowotworowej) w danym organizmie nie jest wyssane z palca – taka możliwość istnieje. Niestety ich detekcja wyma...