Radioterapia pozostaje jedną z najważniejszych technik leczenia chorych, u których doszło do pojawienia się przerzutów w mózgu. W przypadku mnogich zmian lub dyskwalifikacji z zabiegu neurochirurgicznego jest metodą z wyboru w większości chorób no...