Pembrolizumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciw receptorowi programowanej śmierci 1 (PD-1), zarejestrowanym do leczenia zaawansowanego czerniaka. Naukowcy z South Texas Accelerated Research Therapeutics (START) badają jego akty...