Choć wielu pacjentom ze schyłkowym stadium nowotworu oferuje się chemioterapię w celu poprawy jakości życia (QOL), związek między chemioterapią a QOL w postępującym nowotworze z przerzutami nie został oceniony. Amerykańskie Towarzystwo Onkologii z...