Ocena zaawansowania nowotworu (staging) FIGO dla raka szyjki macicy opiera się o wyniki badania przedmiotowego. Przeprowadzone dotychczas badania wykazały niedoszacowanie zaawansowania po przeprowadzeniu oceny chirurgicznej. Mimo to żadne badanie...