Czas, który należy przeznaczyć na obserwowanie pacjenta po radykalnej lub częściowej nefrektomii z powodu raka nerki jest nieznany. Brakuje dowodów na poparcie obecnie dostępnych zaleceń. W artykule opublikowanym na łamach czasopisma Journal of Cl...