Obecnie jednym z najczęściej dostępnych markerów w leczeniu pacjentów z przerzutami raka jelita grubego do wątroby (CRLM) jest KRAS- Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog. Jednakże prognostyczne implikacje mutacji w genie KRAS wciąż nie są do...