Nudności i wymioty indukowane chemioterapią są powszechnie występującym powikłaniem wielu stosowanych protokołów chemioterapeutycznych, mogącym pojawić się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Obecnie stale badane są nowe leki, mogące łagodz...