Wzrost komórek raka piersi z obecnymi receptorami hormonalnymi jest kierowany przez zależną od cyklin kinazę 4 i 6 (CDK4 i CDK6), które nasilają wzrost w zakresie fazy G1 do fazy S cyklu komórkowego. Czy opisane zjawisko może być punktem uchwytu d...