Mutacje NRAS oraz BRAF są czynnikami według których ustalana jest terapia, jednak ich wpływ na współczynnik przeżywalności w pierwotnym czerniaku nie został poznany. Jest to ważne z punktu widzenia identyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka nawrotu ...