Nosicielki mutacji w genach BRCA1 lub BRCA2 są obarczone całkowitym ryzykiem wystąpienia raka piersi sięgającym 70 procent a wraz z ustaleniem rozpoznania raka piersi zmagają się ze świadomością zwiększonego ryzyka raka jajnika. U kobiet w wieku c...