Papierosy są najsilniejszym środowiskowym czynnikiem kancerogennym. Choć kojarzą się przede wszystkim z rakiem płuc, sprzyjać mogą występowaniu niemal każdego rodzaju nowotworów. W latach 2000-2012 odsetek palaczy w Stanach Zjednoczonych zmniejszy...