Zabiegi związane z inwazyjnym dostępem do szpiku kostnego (biopsje, aspiracje) są związane z ryzykiem powikłań w postaci złamań miejsca wbijania kaniuli. Co więcej, większość takich procedur może być wykonywana wyłącznie w warunkach szpitalnych. C...