Diagnostyka obrazowa i radioizotopowa są wręcz niezbędnymi metodami wykorzystywanymi w onkologii. Wciąż bardzo duże znaczenie mają badania z wykorzystaniem radioizotopów, jednak wymogi dotyczące aparatury często ograniczają dostępność tych procedu...