Mutacja EGFR T790M jest najpowszechniejszą przyczyną lekooporności na inhibitory kinazy tyrozynowej dla EGFR u pacjentów z rakiem płuc. W badaniach przedklinicznych AZD9291 – inhibitor EGFR wykazał skuteczność zarówno w zakresie uwrażliwienia na i...