W badaniach wczesnej fazy połączenie nivolumabu i ipilimumabu przyniosło zachęcające efekty. Czy takie zestawienie leków faktycznie stanowi dobrą perspektywę dla pacjentów z czerniakiem złośliwym? W najnowszym wydaniu czasopisma NEJM ukazały się w...