Według najnowszych danych pacjentki będące nosicielkami mutacji BRCA1 i BRCA2 posiadają nawet 71 proc. ryzyko rozwoju raka piersi przed 70 rokiem życia. Dodatkowo te defekty genetyczne zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się raka jajnika o 41...