Niedrobnokomórkowy rak płuca z mutacją w genie dla nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) jest wrażliwy na zarejestrowane inhibitory EGFR, choć obserwuje się narastająca oporność (głównie ze względu na mutacje T790M EGFR). Rociletinib jest inhibitor...