Mimo wielu lat prób ograniczenia wpływu nałogu tytoniowego na sytuację zdrowotoną populacji, palenie papierosów dalej pozostaje najczęstszą, możliwą do zapobiegnięcia, przyczyną zgonu w krajach wysokorozwiniętych. Mimo iż, jak wynika z badań ankie...