Wskaźniki zapadalności na raka jelita grubego są wyższe w grupie Afroamerykanów (65:100 000), niż w grupie rodowitych mieszkańców obszarów wiejskich w RPA ( Oceniono, że w grupie zdrowych ochotników w wieku średnim wyższe wskaźniki zapadalności na...