Optymalny czas trwania chemioterapii pierwszego rzutu w połączeniu z bewacyzumabem u pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego jest nieznany. Badanie CAIRO3 zostało zaprojektowane w celu określenia skuteczności leczenia podtrzymującego z kape...