Wydolność krążeniowo-oddechowa (fizyczna), oceniana przy pomocy standaryzowanych testów jest niezależnym predyktorem wielu chorób przewlekłych, jednak jej związek z występowaniem nowotworu lub przeżywalności po jego zdiagnozowaniu jest słabo zbada...