Liczne dowody jednoznacznie sugerują protekcyjne działanie kwasu acetylosalicylowego w kontekście ryzyka rozwoju raka jelita grubego. O ile jednak opisana zależność jest dość dobrze udokumentowana, to jej mechanizm nie jest całkowicie poznany. Bra...