Alisertib jest stale badanym, doustnym, wybiórczym inhibitorem kinazy Aurora A. W badaniu przedstawionym poniżej oceniano bezpieczeństwo i aktywność monoterapii alisertibem u pacjentów z predefiniowanymi typami zaawansowanych guzów litych. Badanie...