Do większości uszkodzeń komórkowych (potencjalnie rakotwórczych) dochodzi nawet 3-4 godziny po ekspozycji na promieniowanie– dowiedli badacze kierowani przez prof. Douglasa Brasha z Yale School of Medicine. Zauważyli też, że w tych zmianach duży u...